Advertising Effectiveness Awards

Most Innovative Strategy

2010

Strategická komunikácia spoločnosti Roca prostredníctvom jej galérií bola ocenená, ako najinovatívnejšia komunikácia v tomto roku.