EMAS – Eco Management and Audit Scheme Award

2011

Obkladové krytiny Roca boli ocenené za ich udržateľný systém riadenia.