National Marketing Award

Innovation

2013

Roca Gallery vyhrala cenu National Marketing Award 2013 v Španielsku, ktorá sa udeľuje ako uznanie za marketingové stratégie, ktoré sú výnimočné svojou inovatívnosťou a získaním hmatateľných výsledkov.

Roca, vedúca značka v definovaní kúpeľňových priestorov, vyhrala v kategórii inovácií súťaže National Marketing Awards, ktorú udeľuje asociácia Spanish Marketing Association. Táto cena je uznaním pre tie spoločnosti, organizácie a profesionálov, ktorí vytvorili marketingové stratégie výnimočné svojou inovatívnosťou._x000D_ _x000D_ Spoločnosť Roca je svetovým lídrom v segmente kúpeľňových priestorov, ktorá pôsobí na viac ako 135 trhoch. Od svojich začiatkov si dala spoločnosť záväzok venovať sa inováciám a dizajnu vo všetkých oblastiach svojich činností, od konceptualizácie výrobkov po vytváranie marketingových a predajných stratégií. Táto filozofia sa znovu prejavila, keď spoločnosť pred piatimi rokmi vyvinula koncept galérií Roca Gallery, ako novú stratégiu na priblíženie značky rôznym častiam verejnosti na medzinárodnej báze, koncept, ktorý bol teraz ocenený cenou National Marketing Prize 2013 v kategórii inovácií._x000D_ _x000D_ Galérie sú charakteristické svojou unikátnou architektúrou a svojimi inovatívnymi a pokročilými technikami a audiovizuálnym, zvukovým a svetelným zariadením, ktoré premiestňujú návštevníkov na miesto, kde sa spája história, hodnoty značky, výrobky a kultúra._x000D_ _x000D_ Galérie sú viac ako len popredné architektonické pamiatky pre ich hostiteľské mestá, ich cieľom je prezentovať hodnoty značky Roca a vytvárať kontaktný a informačný bod pre profesionálov z oblasti dizajnu, architektúry a interiérového dizajnu a tiež dialóg so spoločnosťou.