Kde nás nájdete

Kontakt

Týmto Vás chceme informovať, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 15/1999 (Španielsko), zo dňa 13. decembra, že vaše dáta bude spravovať spoločnosť  ROCA, pre ktorú je dôležité súkromie a bezpečnosť vašich dôverných informácií, ktoré sú v súlade s platnými právnymi predpismi.  Tiež vás chceme informovať, že vaše dáta budú zahrnuté v databáze zákazníkov a užívateľov Roca. Môžete taktiež uplatniť svoje práva na prístup, opravu, vymazanie a námietok a to písomne ​​na adresu:. Roca Sanitario, S.A. Av. Diagonal, 513, 08029 Barcelona, Španielsko.