Innovation Lab

Innovation Lab

Prvá línia spoločnosti Roca v oblastiach výskumu a najmodernejšieho vývoja

Roca Innovation Lab je dynamický tím konceptuálnych dizajnérov s multidisciplinárnymi a medzinárodnými skúsenosťami, zameraný na dodávanie inovatívnych návrhov výrobkov, ktoré idú ďalej než prostý formálny dizajn.

Tím je súčasťou centra Roca Design Center, aj keď pracuje z iného miesta, s inými postupmi a nástrojmi, ktoré im umožňujú pozrieť sa na ich výzvy z alternatívnych perspektív. Ich úlohou je hľadanie riešení pre existujúce situácie v kúpeľňových priestoroch, na ktoré súčasné výrobky z nášho katalógu neposkytujú vhodnú odpoveď.

Tento výskum nových riešení sa inšpiruje aktuálnymi potrebami našich používateľov, ale tiež znameniami naznačujúcimi parametre, ktoré budú formovať našu spoločnosť v najbližších rokoch.

Aspekty, ako udržateľnosť, starnutie populácie, nové životné štýly a vo všeobecnosti akýkoľvek makrotrend, ktorý má vplyv na našu spoločnosť, ich príbytky a čokoľvek, čo by mohlo mať vplyv na ich potreby týkajúce sa kúpeľňových priestorov, je vždy prítomné v práci laboratória Roca Innovation Lab.

Okrem navrhovania koncepčných riešení kúpeľňových výrobkov, Innovation Lab organizuje medzirezortné pracovné stretnutia, ktoré podporujú vývoj inovatívnych výrobkov a poskytujú podporu ďalším iniciatívam v rámci firmy, kde menej konvenčné názory môžu pridať hodnotu prijatým rozhodnutiam.

Poslaním laboratória Roca Innovation Lab je, aby výrobky Roca obsahovali odlišujúce vlastnosti, z ktorých sa stanú jasné výhody pre našich zákazníkov, ako aj dobré obchodné príležitosti pre našu spoločnosť. RIL je záväzkom do budúcnosti udržateľnej a dlhodobo pôsobiacej spoločnosti v globálnom, meniacom sa prostredí s problémami, ktoré sú každým dňom náročnejšie.

Naša spoločnosť