Inovácia

Inovácia

Naše zameranie od koncepcie výrobku k výrobe, logistike a distribúcii

Jedným z východísk spoločnosti Roca je presvedčenie, že technologické inovácie sú nevyhnutým prvkom na dosiahnutie progresívneho vývoja a neustáleho zlepšovania v akejkoľvek činnosti. Z tohto dôvodu využíva najmodernejšie technológie vo všetkých svojich dcérskych spoločnostiach a všetkých fázach procesu výroby.

Spoločnosť Roca vsádza na inovácie v rámci celého procesu, od konceptu výrobku až po výrobu, logistiku a distribúciu. Technologická vyspelosť sa rozširuje do všetkých našich tovární po celom svete, čo uľahčuje vytváranie synergií a zabezpečenie najvyššej kvality naprieč celým výrobným procesom. Na základe bohatých skúseností získaných zo všetkých našich výrobných centier, oddelenie technológií zameriava svoje úsilie na pokračovanie v zlepšovaní celého procesu vývoja a výroby nových výrobkov, s cieľom udržať našu vedúcu pozíciu v rámci priemyselnej a technologickej kapacity.

Neustále technologické inovácie spoločnosti Roca majú jediný cieľ: poskytnúť našim zákazníkom najlepšie možné služby. Z tohto dôvodu oddelenia výskumu, vývoja a inovácie analyzujú potreby a vkus spoločnosti, aby bolo možné adaptovať výrobky spoločnosti novým podmienkam na trhu. Tento proces adaptácie sa nevykonáva len na báze princípov estetiky a modernosti, ale vykonáva sa aj s cieľom zlepšenia kvality života ľudí.

Naša spoločnosť