Udržateľný proces výroby

Udržateľný proces výroby

Eco Roca sa zameriava na integrovanie nášho rešpektu k životnému prostrediu do všetkých našich výrobných procesov

Záväzok voči našej planéte je súčasťou našej filozofie a našich každodenných aktivít. Na základe týchto predpokladov sme vytvorili koncept „Roca Loves the Planet“, ktorý je súčasťou všetkých výrobných procesov v rámci našich tovární, ako aj vývoja našich výrobkov a spoločenských aktivít našej spoločnosti.

Čo sa týka výrobných procesov, od roku 2008 vyvíjame projekt Eco-Roca, ktorý má dva hlavné ciele: 25% zníženie emisií CO2 do roku 2014 v porovnaní s emisiami v roku 2006 a dosiahnutie priemyselných procesov bez produkcie odpadu prostredníctvom nášho programu Zero Waste Programme.

 

 

S ohľadom na prvý cieľ zníženia emisií CO2 sa nám v spoločnosti Roca podarilo znížiť globálnu spotrebu plynu o 14,9 % a spotrebu elektriny o 4,6 %, a to v priebehu obdobia od roku 2006 do roku 2010. Toto zlepšenie znamená zabránenie emisii 52 750 ton CO2 do atmosféry. Tieto čísla sú veľmi významné, keďže spotreba plynu predstavuje približne 90 % emisií skleníkových plynov vyplývajúcich z výrobných procesov.

Pokiaľ ide o druhý cieľ, program Zero Waste Programme zameraný na dosiahnutie priemyselných procesov bez produkcie odpadu, k dnešnému dňu sa splnilo 75 % tohto plánu.

 

Naša spoločnosť